Türkiye'de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, sürekli gelişen iş dünyasını ve toplumsal alanı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğinden ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Türkiye, bu sektörün gelecekteki rolünün günümüze kıyasla çok daha önemli olacağının farkındadır.
 
Günümüz ekonomik ve sosyal yaşamının en güncel ve hızlı çözümler ile gelişen teknolojiye her an erişebilmesi, bilgi ve iletişim sektörünün temelini oluşturmaktadır. Bu açıdan, Türkiye son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne olan ilgisini daha da artırmış ve gelecekte sektör üzerinde söz sahibi olmak için gerekli çalışmaları başlatmıştır.
 
Bu çalışmaların en belirgin göstergesi yatırımcılar için çıkarılan yeni teşvik ve Ar-Ge Kanunu’dur.

 • Genç nüfusun artması ve online pazarın genişlemesiyle birlikte, cep telefonu abone sayısı 2016 yılında 75 milyona ulaşmıştır.
 • Türkiye’de donanım, yazılım, bilgi iletişim ve telekomünikasyon hizmetlerine yönelik harcamaların 2018 yılına kadar 35 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir.
 • Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri harcamalarının dünya ortalamasından daha hızlı büyümesi öngörülmektedir. Sektördeki büyük potansiyel ve geniş iç pazar göz önünde bulundurulduğunda, sektörün 2012-2017 döneminde yıllık ortalama %7,4 büyümesi beklenmektedir.
 • Türkiye'deki hanehalkının %76,3’ünün internet erişimi bulunmaktadır.
 • Türkiye'de internet kullanıcılarının oranı %61,2 civarındadır ve bu oranın 2018 yılında %65’in üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’nin, cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına yönelik iddialı vizyonu gereği, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne ilişkin yüksek hedefleri bulunmaktadır. Bu hedeflerden bazıları şunlardır:

 • Geniş bant abone sayısının 30 milyona çıkarılması
 • 14 milyon haneye 1.000 Mbps hızında internet bağlantısı sağlanması
 • Sektörün GSYİH içindeki payının %2,9’dan %8’e çıkarılması
 • E-dönüşüm alanında en büyük 10 ülkeden biri haline gelmek
 • Nüfusun %80’ine bilgisayar kullanma becerisi kazandırılması
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (TGB) faaliyet gösteren şirket sayısının 5.500’e; çalışan sayısının 65.000’e; ihracatın ise 10 milyar ABD dolarına yükseltilmesi
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü büyüklüğünün, her yıl yaklaşık %15 oranında bir büyüme ile 160 milyar ABD dolarına çıkarılması
 • Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %1’den %3’e çıkarılması