Gelişen Türkiye ekonomisi ulaşım, sağlık ve enerji dâhil olmak üzere birçok farklı sektörde kamu özel ortaklığı (PPP) aracılığıyla kârlı yatırım fırsatları sunmaktadır.
 
Türkiye'de altyapı yatırımı yapmak için çok sayıda neden bulunmaktadır:

  • Türkiye ekonomisinin yıllık GSYİH artışı %5,7 gibi güçlü bir oranda seyretmektedir.
  • Türkiye'nin 81 milyon kişi olan nüfusu her yıl 1 milyon artmaktadır. Bu yüksek nüfus artışı ve hızlı şehirleşme süreci sonucunda nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 20'den fazla kent merkezi ortaya çıkmıştır.
  • Artan ticaret hacmi ve stratejik konumu Türkiye'yi altyapısını geliştirmeye itmektedir.
  • Türkiye, çeşitli sektörlerde toplam değeri 135 milyar ABD dolarına varan PPP projelerini hayata geçirmiştir.
  • Türkiye, cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023 yılına kadar altyapısını iyileştirmek üzere iddialı hedefler belirlemiştir.
  • Yatırımcıları ulaşım, sağlık ve enerji gibi alanlarda büyük fırsatlar beklemektedir.
  • Türkiye, PPP yatırımları için yap-işlet, yap-işlet-devret ve işletme haklarının devri gibi modellerin kullanımına olanak sağlayan elverişli yatırım mevzuatına sahiptir.
  • Yatırımları koruyan ve uluslararası tahkim sağlayan ulusal ve uluslararası yasalar, ülkedeki yatırım ortamını daha da güçlü kılmaktadır.
  • Türkiye'nin makroekonomik politikaları, yatırımları ve daha da önemlisi kamu mali yönetimi, satın alma garantisi gerektiren PPP yatırımlarını desteklemektedir.