Türkiye'de Madencilik ve Metal Sektörü

Türkiye madencilik ve metal sektörü ülkenin güçlü ekonomisine paralel olarak büyümektedir. Alpler’den Güneydoğu Avrupa'ya yayılarak Türkiye, Aşağı Kafkaslar, İran ve Himalayalar üzerinden Çin'e kadar uzanan özel bir ofiyolit türü olan Tetis-Avrasya Metalojenik Kuşağı'nın batı bölümünün çoğunluğunu bünyesinde barındıran Türkiye, maden yatırımcılarına kanıtlanmış bir potansiyel sunmaktadır. Bu kuşakta en az keşif yapılan bölge olan Türkiye, bu özelliğiyle maden çıkarma faaliyetlerinde bulunan şirketler için oldukça umut vadeden bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Türkiye'de madencilik bugüne kadar çoğunlukla yüzey kazılarıyla sınırlı kaldığından, büyük bir derin sondaj potansiyeli de uluslararası yatırımcıları beklemektedir.
 
Türkiye madencilik ve metal sektörüne ait bazı temel veriler ve rakamlar şu şekildedir:

  • Sektörün toplam üretim değeri 2015 yılında 24,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.
  • Türkiye'nin genç, dinamik ve eğitimli iş gücü oldukça nitelikli bir iş gücü havuzu sunmaktadır.
  • Türkiye'de 38 şehirde 53 maden mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Türkiye'deki maden mühendisi sayısı ise 2005 yılından bu yana %50’nin üzerinde artış göstererek 35.000'e ulaşmıştır. 2016 yılında, yetenek havuzuna yaklaşık 1.200 yeni maden mühendisi eklenmiştir.
  • Türkiye'nin madencilik sektöründeki şirketlere sunduğu avantajlar yalnızca nitelikli iş gücüyle sınırlı olmayıp nispeten düşük lojistik ve sondaj maliyetleri, önemli pazarlara yakınlık, cazip devlet teşvikleri ve oldukça rekabetçi vergileri de içermektedir.
  • Çarpıcı ekonomik büyüme, uzun yıllardır süregelen siyasi istikrar, yapısal reformlar ve devlet kurumlarının sunduğu destek sayesinde Türkiye, madencilik sektörüne 2015 yılında 149 milyon ABD doları doğrudan yabancı yatırım girişi sağlamıştır. Sektördeki ihracat ise 2016 yılında 3,5 milyar ABD doları olarak kaydedilmiştir.
  • Türkiye'de 2004 yılında sadece 138 olan uluslararası maden şirketi sayısının bugün 790’ın üzerine çıkmış olması yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını kanıtlar niteliktedir.

Türkiye'nin bölgesel yatırım teşvik sistemi, bölgelerin gelişmişlik seviyesine göre 1 ile 6 aralığında azalarak gruplandırıldığı bir yapıya dayanmaktadır. Bu sistem kapsamında, en avantajlı teşvikler daha az gelişmiş bölgelere sunulmaktadır. Madencilik sektörü bu sistem için bir istisna teşkil etmekte olup gerçekleştiği yere bakılmaksızın madencilik sektöründeki çoğu yatırım Bölge 5’e sunulan teşviklerle desteklenmektedir.