Türkiye'ye Genel Bakış

TR - Güncel Görünüm

Ülkenin Resmi Adı Türkiye Cumhuriyeti
Başkent Ankara
Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
Nüfus 80,8 milyon (2017)
İş Gücü (Nüfus) 31,6 milyon (2017)
Ortanca Yaş 31,7 (2017)
Resmi Dil Türkçe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yüz Ölçümü 783.562,38 km²
Koordinatlar 39° 55' Kuzey, 32° 50' Doğu
Saat Dilimi GMT +3
Komşu Ülkeler Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan
Büyük Kentler (Nüfus) İstanbul (15,0 milyon), Ankara (5,4 milyon), İzmir (4,3 milyon), Bursa (2,9 milyon), Antalya (2,4 milyon) (2017)
İklim Ilıman; yazları sıcak ve kuru, kışları ılık ve yağışlı
Telefon Kodu +90
İnternet Ülke Alan Kodu .tr
Elektrik Voltajı 220 V, 50 Hz
Para Birimi Türk Lirası (TL)
Finansal Merkez İstanbul
GSYH 851 milyar ABD doları (2017-Cari Fiyatlar)
Kişi Başına GSYH 10.597 ABD doları (2017)
İhracat Tutarı 157 milyar ABD doları (2017)
İthalat Tutarı 234 milyar ABD doları (2017)
Turizm Geliri 26,3 milyar ABD doları (2017)
Turist Sayısı 32,1 milyon (2017)
Doğrudan Yabancı Yatırım 10,9 milyar ABD doları (2017)
Yabancı Şirket Sayısı 58.418 (2017)
Enflasyon Oranı %11,9 (TÜFE-2017)
Ana İhracat Pazarları Almanya (%9,6); İngiltere (%6,1); BAE (%5,8); Irak (%5,8); ABD (%5,5); İtalya (%5,4); Fransa (%4,2); İspanya (%4,0); Hollanda (%2,5); İsrail (%2,2) (2017)
Ana İthalat Kaynakları Çin (%10,0); Almanya (%9,1); Rusya (%8,3); ABD (%5,1); İtalya (%4,8); Fransa (%3,5); İran (%3,2); İsviçre (%3,0); Güney Kore (%2,8); İngiltere (%2,8) (2017)
Ticaret Anlaşmaları • AB ile Gümrük Birliği Anlaşması
• Arnavutluk, Bosna Hersek, EFTA üyesi ülkeler (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein), Faroe Adaları, Fas, Filistin, Gana, Güney Kore, Gürcistan, İsrail, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malesya, Mısır, Moldova, Morityus, Sırbistan, Singapur, Sudan, Suriye, Şili, Tunus, Ürdün ile Serbest Ticaret Anlaşması
Trafik Akışı Sağdan

 

Ekonomik Görünüm 
Türkiye ekonomisi, son 14 yılda kaydettiği istikrarlı büyümeyle üstün bir performans sergilemiştir. Sağlam bir makroekonomik strateji, tutarlı finans politikaları ve köklü yapısal reformlar, bir yandan Türkiye’nin ekonomisini küreselleşen dünyaya entegre etmesini sağlarken bir yandan ülkeyi doğrudan yabancı yatırım (DYY) rakamlarında bölgesinin liderlerinden biri konumuna taşımıştır.
 
Bu reformlar, özel sektörün Türkiye ekonomisindeki rolünü güçlendirmiş, finans sektörünün etkinliğini ve esnekliğini geliştirmiş ve kamu finansmanının daha sağlam bir temele oturtulmasını sağlamıştır. Yapılan reformlar ülkenin ekonomik yapı taşları ile mali göstergelerini güçlendirmiş, ekonomi 2003 ile 2016 yılları arasında %5,6’lık yıllık ortalama reel GSYİH büyüme oranıyla büyümüştür.
 
Yıllık Ortalama Reel GSYİH Büyümesi (%) 2003-2016

Kaynak: OECD  Quarterly National Accounts, 2017

Türkiye'nin son 14 yıl içerisinde yakaladığı ekonomik başarı, birçok uzman ve uluslararası kurumu etkilemiş ve ülkenin geleceği hakkında oldukça emin öngörülerde bulunulmasını sağlamıştır. Örneğin, OECD tahminlerine göre, Türkiye 2015-2025 döneminde %4,9’luk yıllık ortalama büyüme oranıyla OECD’ye üye ülkeler arasındaki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olacaktır.
 
2015-2025 Dönemi OECD Ülkeleri Yıllık Ortalama Reel GSYİH Büyüme Tahminleri (%)(ABD doları 2010 SGP)

Kaynak: OECD
 
Türkiye, istikrarlı ekonomik büyümeyle birlikte kamu maliyesinde gelişme kaydetmiştir; AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku 2002-2016 yılları arasında %72,1’den %28,3’e gerilemiş ve Türkiye, AB-Maastricht kriterleri arasında yer alan “azami %60 oranında kamu borç stoku” ilkesine 2004 yılından bu yana uyar hale gelmiştir. Benzer şekilde, bütçe açığının GSYİH’ye oranı 2003-2016 yılları arasında %10'dan %2’nin altına gerileyerek AB-Maastricht kriterlerinin bütçe dengesi için öngördüğü ilkeye uyum sağlamaya başlamıştır.
 
2016 yılında GSYİH, 2002 yılındaki 236 milyar ABD doları seviyesinden 857 milyar ABD dolarına ulaşmış ve aynı dönemde kişi başına düşen milli gelir 3.581 ABD dolarından 10.807 ABD dolarına yükselmiştir.
 
Türkiye ekonomisinde yaşanan kayda değer gelişmeler dış ticaret gelirlerine de yansımış durumdadır. 2002 yılında 36 milyar ABD doları olarak gerçekleşen ihracat, 2016 yılı sonunda 143 milyar ABD dolarına yükselmiş, turizm geliri ise 2002 yılında 12.4 milyar ABD dolarıyken 2016 yılında 22 milyar ABD dolarını aşmıştır.
 
Türkiye, böylesine kısa bir sürede sergilediği üstün performans sayesinde, küresel ölçekte istisnai bir “yükselen ekonomi” haline gelmiştir. Ülke, GSYİH sıralamasında, 2016 yılında AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında 6. büyük ekonomi, dünyada ise 17. büyük ekonomi konumuna yükselmiştir.

  • Son 14 yılda çekilen toplam 180 milyar ABD doları tutarında doğrudan yabancı yatırım
  • 2016 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisi, AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında ise 6. büyük ekonomi (GSYİH, IMF)
  • 2003-2016 yılları arasında yılda %5,6 olarak gerçekleşen yıllık ortalama reel GSYİH büyümesi
  • 2002 yılında 236 milyar ABD doları seviyesinden, 2016 yılında 857 milyar ABD dolarına ulaşan GSYİH
  • Sıkı mali disiplin ve tutarlı ekonomi politikaları
  • Küresel ekonomik krizlere karşı dayanıklılığı kanıtlanmış finans sektörü