مزایای سرمایه گذاری در ترکیه

  • دریافت اقامت دائم وپاسپورت کشور ترکیه
  • تجارت آزاد و به دور ازتحریم در سراسرجهان
  • کشور ترکیه یکی از کشورهای کاندید عضویت در اتحایه اروپا است.
  • کشور ترکیه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از اعضای گروه اقتصادی جی ۲۰ میباشد.
  • کشور ترکیه با امکانات سرمایه گذاری، تاریخی، منابع غنی فرهنگی، موقعیت ویژه سیاسی و جغرافیایی در نقطه تلاقی آسیا، اروپا و متصل به خاورمیانه یکی از پنج کشور مهم جهانبشمار میرود.
  • صنعت توریسم و گردشگری در هر چهار فصل سال
  • مرکز تاریخ و تنوع فرهنگی
  • نقطه شروع تمدن ها
  • کشوری با جمعیت جوان، فرصت اشتغال و اقتصاد رو به رشد
  • یکی از دوستانه ترین کشورها در زمینه کمک های بشردوستانه در جهان