شرایط اخذ شهروندی ترکیه

دولت ترکیه با تغییر بعضی از قوانین مهاجرتی، شرایط کسب شهروندی این کشور برای اتباع خارجی را آسان‌تر کرده است. این قوانین عمدتا به متقاضیانی مربوط می‌شود که قصد دارند از طریق سرمایه‌گذاری یا خرید ملک شهروندی ترکیه را کسب کنند.

تغییرات جدید که در شماره چهارشنبه ۲۸ شهریور) "روزنامه رسمی" این کشور به چاپ رسیده حاکی از آن است که مقدار پول لازم برای سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شروط اصلی کسب شهروندی، به شدت کاهش یافته است. طبق بند C قانون ماده ۳۱ شماره ۶۴۵۸، مصوبه در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸ (۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۷)، دولت ترکیه قانون جدیدی تصویب کرد. که طبق آن افراد خارجی با سرمایه گذاری در ترکیه، می توانند پاسپورت و شهروندی ترکیه را دریافت کنند.

  1. از طریق خرید ملک / خانه، روند این درخواست به این صورت میباشد که هنگامی که شما ملکی به ارزش بیش از 250.000 دلار خریداری می کنید، به اداره کل اداره زمین و کاداستر (اداره تاپو) تقاضا می کنید که شهروندی ترکیه را دریافت کنید. این درخواست به وزارت محیط زیست و شهرسازی ارسال نیز ارسال می شود. ارزیابان ارزش های املاک آن را بررسی و تایید می کنند که اگر ارزش ملک بیش از 250.000 دلار باشد.

وزارت اطلاعات بیانیه در (satılamaz şerhi) سند ملک ذکر خواهد کرد که به مدت 3 سال امکان خرید و فروش ملک وجود ندارد. آنها نهایتا مدارک را به اداره کل امور جمعیت و شهروندی ارسال می کنند. سپس برای دریافت کارت شناسایی ملی و پاسپورت ترکیه برای امضای نهایی دعوت خواهید شد.

  1. سرمایه گذاری ثابت و ثبت شرکت با مبلغ ۵۰۰ هزار دلار آمریکا ثابت شده توسط وزارت اقتصاد جمهوری ترکیه
  2. استخدام حداقل ۵۰ نفر اتباع ترکی ثابت شده توسط وزارت کارو امور اجتماعی جمهوری ترکیه.
  3. نگهداریمبلغ حداقل ۵۰۰ هزار دلار آمریکایی در یکی از بانکهای کشورترکیه ثابت شده توسط اداره کنترل و امنیت بانکداری جمهوری ترکیه با این شرط که این مبلغ را تا مدت سه سال از بانک خارج نکنید.
  4. خرید حداقل سهام ۵۰۰ هزار دلاری از صندوق سرمایه گذاری سهام و املاک ، ثابت شده توسط هیئت مدیره بازار سرمایه گذاری ترکیه با شرایط عدم فروش برای مدت حداقل سه سال.
  5. خرید حداقل ۵۰۰ هزار دلار اوراق دولتی ، ثابت شده توسط هیئت مدیره بازار سرمایه گذاری ترکیه با شرایط عدم فروش برای مدت حداقل سه سال.