Neden Türkiye?

2016 yılı verilerine göre, 718 Milyar Doları aşan GSYH ile dünyanın en büyük 18. ekonomisi konumundaki Türkiye, aynı zamanda üç kıta arasında köprü vazifesi gören jeopolitik konumu ile dünyanın en önemli ticaret lokasyonlarından birinin üzerindedir. Tarih boyunca İpek ve Baharat yolu gibi dünyanın en önemli ticaret yollarının üzerinde yer alan, coğrafyasında onlarca tarihi kervansarayı barındıran Türkiye, geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünyanın en önemli iş merkezleri arasındadır. 2023 hedefleri arasına ilk 10 ekonomiye girmeyi temel amaç olarak koyan Türkiye, özellikle 2000’li yılların başından itibaren ekonomik anlamda ciddi bir büyüme sergilemiştir. 2010 yılında yıllık bazda %9.2 ve 2011 yılında %8.8 gibi rekor büyümelere imza atan Türkiye, yabancı sermayenin ve yatırımcıların ilgisini her geçen gün daha fazla çekmektedir. Bu durumun da doğal bir sonucu olarak günümüzde, başta komşu ülkeler olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce yabancı turizm, sağlık, eğitim ve çalışma amaçlarıyla Türkiye’yi tercih etmektedir.

Türkiye son dönemde turizm ve çalışma amaçlarıyla tercih edildiği kadar, aynı zamanda bölgenin en önemli eğitim merkezlerinden biri konumundadır. 2016 yılı verilerine göre 61.116 kişi öğrenci ikamet izni ile Türkiye’de bulunmaktadır. Ülkemizdeki ilk, orta ve yükseköğrenim kurumlarında kayıtlı bu öğrenciler farklı seviyelerde, Türkiye’nin dört bir yanında eğitim alma hakkında sahip olmaktadır. 2016 yılında Türkiye’de en çok yabancı öğrenciye sahip ülkeler sırasıyla Azerbaycan (10.528 öğrenci), Türkmenistan (6.600 öğrenci), Afganistan (3.803 öğrenci), Irak (3.438 öğrenci) ve Suriye (3.367 öğrenci) olmuştur. İlköğretim çağındaki öğrencilere bakıldığında ise 166 bin öğrenci ile Suriyeli öğrenciler ilk sırada bulunurken, Irak ve Afganistan vatandaşı öğrenciler sırasıyla 23 ve 12 bin öğrenci ile Suriye’yi takip ediyorlar.