Türk Vatandaşlığı Başvuru Şartları

19 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan yeni düzenlemelere göre, aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılayan yabancılar, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

1) En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da  karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit  edilen.

2) En az 250.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da  karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına  üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen.

3) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen.

4) En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.

5) En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

6) En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.